FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a HairContrast-Hungary számára létrehozott webhelyen, amely elérhető a következő URL-címen: www.haircontrast.hu
Olvassa el a webhely Felhasználási Feltételeit! A www.haircontrast.hu  felhasználásával Ön feltétel nélkül elfogadja ezeket a Felhasználási Feltételeket.
A haircontrast.hu webhelyet a HairContrast-Hungary Kft. hozta létre és tette közzé, amelynek székhelye: 4225-Debrecen, Kútvölgyi utca 30.; cégjegyzékszáma: 09-09-026866.
E-mail cím: haircontrast.hu@gmail.com
Telefonszám: +3620-500-2230

1. HOZZÁFÉRÉS A WEBHELYHEZ
A webhelyet bárki használhatja, de egyes szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe. Fiatalkorú személyeknek a jognyilatkozat adását igénylő szolgáltatások igénybevételéhez a jogi képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban nyomtatványok kitöltését kérhetjük. A valós helyzetnek megfelelően pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és mindig tájékoztatjuk Önt arról, hogy társaságunk milyen célokra és milyen feltételek mellett használja fel azokat.
Köszönjük, hogy friss információkat szolgáltat!
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Felhasználási Feltételekben ismertetett szabályok megsértése esetén a www.haircontrast.hu weboldalhoz való hozzáférését felfüggesszük, amiről a haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.
Bár arra törekszünk, hogy a webhely szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a webhely elérhetősége.

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
A www.haircontrast.hu és annak minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a AqqRate ApS-Denmark.
A webhely létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a webhelyet csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. Tilos a HairContrast kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a www.haircontrast.hu webhelyet vagy annak tartalmát hordozótól függetlenül bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból felhasználni, sokszorosítani, illetve bemutatni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket a következő címre kell elküldeni: haircontrast.hu@gmail.com

3. A WEBHELY HASZNÁLATA
Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.haircontrast.hu felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik.
Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a HairContrast érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a webhelyen közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.
3.1 A felhasználó általános kötelezettségei
Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a webhelyet tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A webhely felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
• becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
• a webhely felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
• reklámcélú tartalmak közzététele;
• a Fórum rendeltetésétől eltérő célú felhasználása, ideértve a közösségi életet;
• kiskorúakat veszélyeztető információk vagy tartalmak terjesztése;
• a webhely felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.
3.2. Hozzáférhető tartalom
A webhelyen szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók („Hozzáférhető Tartalom“). Ön az első alkalommal elfogadja, hogy a webhelyet a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.
Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a webhelyen közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a HairContrast kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a webhelyen közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: profihaj@gmail.com

4. FELHASZNÁLÓI TARTALMAK
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közösségi oldalak használatára kizárólag a közösségi oldalak felhasználási feltételei vonatkoznak, ezért tájékoztatjuk Önt – Ön pedig kifejezetten elfogadja –, hogy a tartalom felhasználása során az idegen webhelyek által meghatározott feltételek számunkra kötelezőek. Nem felelős tehát a HairContrast azért, ha mi vagy idegenek a tartalmakat a közösségi oldalak által meghatározott feltételeknek megfelelően felhasználják, különösen az engedélyezett jogok körén és időtartamán belül, illetve a tartalmak eltávolításának feltételei szerint.
Ön az előbb említettektől függetlenül elfogadja, hogy – amennyiben idegenek feltételei azt kikötik – a tartalmak idegen webhelyeken, például közösségi odalakon történő felhasználásáról az összes kedvezményezettet tájékoztatnia kellett, és a hozzájárulásukat meg kellett szereznie.
Ön ezenkívül elfogadja – és megerősíti, hogy tájékoztatást kapott (valamint megerősíti, hogy a jogosultakat Ön is tájékoztatta, és beszerezte a hozzájárulásukat) –, hogy a Felhasználói Tartalmak idegen webhelyeken átmenő „vírus“ közlemények lehetnek. Ezzel kapcsolatban Ön megerősíti, hogy Ön felel az idegen szabályok és a jogszabályok betartásáért, és ebben a tekintetben nem lehet minket felelősségre vonni a kötelezettségek megsértéséért.
A Felhasználói Tartalmak nem lehetnek illegálisak, erkölcstelenek, illetve nem sérthetik harmadik személyek jogait. Ezzel kapcsolatban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a nyilvánvalóan illegális, erkölcstelen, illetve mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat eltávolítsuk.
Kérjük, hogy a vélhetően a vonatkozó jogszabályokba vagy a Felhasználói Feltételekben rögzített feltételekbe ütköző vagy mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat jelentse a haircontrast.hu@gmail.com  e-mail címen! Kivizsgáljuk az ügyet, és szükség esetén eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

5. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK
5.1 Általános rendelkezések
Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.
A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse a haircontrast.hu@gmail.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.
5.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk
Eltérő megjelölés hiányában a webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a Magyarországon általunk terjesztett termékek és szolgáltatások felsorolását jelentik. A termékeladásokra a felek között létrejövő külön szerződések vonatkoznak, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.
5.3 Tanácsok és diagnosztikai eszközök
A webhelyen esetlegesen elérhető tanácsok és diagnosztikai eszközök egyszerű szimulációk, aminek szakértő fodrászati tanácsadás a célja.
A rendelkezésre bocsátott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist, a klinikai konzultációt vagy az egészségügyi ellátást.
Javasoljuk, hogy további felvilágosításért forduljon orvosához, vagy írjon nekünk a haircontrast.hu@gmail.com e-mail címre!
5.4 Hiperhivatkozások
A webhelyen található hiperhivatkozások idegenek által közzétett webhelyekre irányíthatják át Önt; mely idegen webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a webhelyen a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket az idegen webhelyeket felkeresi-e.
Ezenkívül, ha a webhelyre mutató hiperhivatkozásokat szeretne készíteni, engedélykérelmét küldje el nekünk a következő címre: profihaj@gmail.com

6. A WEBHELY ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A webhelyen található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a webhely minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni ezekbe a Felhasználási Feltételekbe.

7. ÜZEMELTETÉS
Tárhely szolgáltató:
Cégnév: mobilx Hungary Kft
Székhely:4024 Debrecen Kossuth utca 8.
Telefon: 06 52 801 201
E-mail: cloud@mobilx.hu
Cégjegyzékszám:09-09-004726 a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék mint cégbíróság által jegyzett társaság
Adószám: 11550176-2-09;