Általános Szerződési Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a HairContrast-Hungary számára létrehozott webhelyen, amely elérhető a következő URL-címen: www.haircontrast.hu
Olvassa el a webhely Felhasználási Feltételeit! A www.haircontrast.hu  felhasználásával Ön feltétel nélkül elfogadja ezeket a Felhasználási Feltételeket.
A haircontrast.hu webhelyet a HairContrast-Hungary Kft. hozta létre és tette közzé, amelynek

Székhely: 4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 30.
Adószám: 25175916-2-09
Cégjegyzék szám: 09-09-026866
Bejegyző bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Webáruház domain: haircontrast.hu
E-mail: haircontrast.hu@gmail.com
Telefon: 06205002230

1. HOZZÁFÉRÉS A WEBHELYHEZ
A webhelyet bárki használhatja, de egyes szolgáltatásait csak nagykorú személyek vehetik igénybe. Fiatalkorú személyeknek a jognyilatkozat adását igénylő szolgáltatások igénybevételéhez a jogi képviselőjének hozzájárulása szükséges.
Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban nyomtatványok kitöltését kérhetjük. A valós helyzetnek megfelelően pontosan és őszintén töltse ki a szükséges információkat! Az információk megadása önkéntes, és mindig tájékoztatjuk Önt arról, hogy társaságunk milyen célokra és milyen feltételek mellett használja fel azokat.
Köszönjük, hogy friss információkat szolgáltat!
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Felhasználási Feltételekben ismertetett szabályok megsértése esetén a www.haircontrast.hu weboldalhoz való hozzáférését felfüggesszük, amiről a haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.
Bár arra törekszünk, hogy a webhely szabadon elérhető legyen, a hozzáférést nem tudjuk mindenkor garantálni, mert különböző okok, például karbantartás, frissítés vagy egyéb, rajtunk kívül álló okok miatt is megszakadhat a webhely elérhetősége.

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
A www.haircontrast.hu és annak minden eleme (például logó, védjegy, fénykép, kép, szöveg, videó, stb.) védett szellemi alkotásnak minősül, melyek jogosultja a AqqRate ApS-Denmark.
A webhely létrehozásához jelentős befektetésekre és munkatársaink erőfeszítéseire volt szükség, ezért – a Felhasználási Feltételek kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában – a webhelyet csak személyes és magán célokra lehet felhasználni. Tilos a HairContrast kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a www.haircontrast.hu webhelyet vagy annak tartalmát hordozótól függetlenül bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból felhasználni, sokszorosítani, illetve bemutatni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket a következő címre kell elküldeni: haircontrast.hu@gmail.com

3. A WEBHELY HASZNÁLATA
Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.haircontrast.hu felhasználása feltételezi azt, hogy Ön az internethasználathoz szükséges megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezik.
Ezenkívül felhívjuk a figyelmet, hogy nem biztosítjuk az adatátvitel biztonságát, rendelkezésre állását és sértetlenségét, ezért nem felelünk a HairContrast érdekkörén kívül eső hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért (ideértve a számítógépes vírusokat), kommunikációs csatornákért, hardverekért és szoftverekért, valamint az Ön által ezen a webhelyen közzétett tartalmak engedély nélküli felhasználásáért vagy sérüléséért.
3.1 A felhasználó általános kötelezettségei
Támogatjuk a toleranciában és a mások tiszteletében rejlő értékeket, ezért a webhelyet tilos fajgyűlölő, erőszakos, idegengyűlölő, kártékony, trágár vagy illegális tartalmak közvetítésére felhasználni.
A webhely felhasználásával Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:
• becsületsértő, rágalmazó, jogsértő, jó hírnév csorbítására alkalmas, mások személyiségi vagy egyéb jogait sértő, illetve erőszakra buzdító, faji vagy etnikai gyűlöletet keltő tartalmak terjesztése;
• a webhely felhasználása politikai propagandára vagy hittérítésre;
• reklámcélú tartalmak közzététele;
• a Fórum rendeltetésétől eltérő célú felhasználása, ideértve a közösségi életet;
• kiskorúakat veszélyeztető információk vagy tartalmak terjesztése;
• a webhely felhasználása törvénytelen tevékenységekre, ideértve azokat, amelyek szoftverekhez, védjegyekhez, fényképekhez, képekhez, szövegekhez, videókhoz, stb. fűződő tulajdonjogokat sértenek.
3.2. Hozzáférhető tartalom
A webhelyen szabadon hozzáférhető tartalmak találhatók („Hozzáférhető Tartalom“). Ön az első alkalommal elfogadja, hogy a webhelyet a Felhasználási Feltételeknek megfelelően, jogszerűen fogja használni.
Ezennel ingyenes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a webhelyen közzétett tartalmak felhasználására, mely jog kizárólag személyes és magán célra szól, és idő vagy hely tekintetében nem korlátozott. Tilos a HairContrast kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a webhelyen közzétett tartalmakat sokszorosítani, módosítani vagy terjeszteni, illetve más célokra felhasználni. Az ilyen előzetes hozzájárulás iránti kérelmeket előzetesen a következő címre kell elküldeni: profihaj@gmail.com

4. FELHASZNÁLÓI TARTALMAK
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a közösségi oldalak használatára kizárólag a közösségi oldalak felhasználási feltételei vonatkoznak, ezért tájékoztatjuk Önt – Ön pedig kifejezetten elfogadja –, hogy a tartalom felhasználása során az idegen webhelyek által meghatározott feltételek számunkra kötelezőek. Nem felelős tehát a HairContrast azért, ha mi vagy idegenek a tartalmakat a közösségi oldalak által meghatározott feltételeknek megfelelően felhasználják, különösen az engedélyezett jogok körén és időtartamán belül, illetve a tartalmak eltávolításának feltételei szerint.
Ön az előbb említettektől függetlenül elfogadja, hogy – amennyiben idegenek feltételei azt kikötik – a tartalmak idegen webhelyeken, például közösségi odalakon történő felhasználásáról az összes kedvezményezettet tájékoztatnia kellett, és a hozzájárulásukat meg kellett szereznie.
Ön ezenkívül elfogadja – és megerősíti, hogy tájékoztatást kapott (valamint megerősíti, hogy a jogosultakat Ön is tájékoztatta, és beszerezte a hozzájárulásukat) –, hogy a Felhasználói Tartalmak idegen webhelyeken átmenő „vírus“ közlemények lehetnek. Ezzel kapcsolatban Ön megerősíti, hogy Ön felel az idegen szabályok és a jogszabályok betartásáért, és ebben a tekintetben nem lehet minket felelősségre vonni a kötelezettségek megsértéséért.
A Felhasználói Tartalmak nem lehetnek illegálisak, erkölcstelenek, illetve nem sérthetik harmadik személyek jogait. Ezzel kapcsolatban fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a nyilvánvalóan illegális, erkölcstelen, illetve mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat eltávolítsuk.
Kérjük, hogy a vélhetően a vonatkozó jogszabályokba vagy a Felhasználói Feltételekben rögzített feltételekbe ütköző vagy mások jogait sértő Felhasználói Tartalmakat jelentse a haircontrast.hu@gmail.com  e-mail címen! Kivizsgáljuk az ügyet, és szükség esetén eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

5. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK
5.1 Általános rendelkezések
Arra törekszünk, hogy pontos és naprakész információkat szolgáltassunk, de nem garantálhatjuk minden információ technikai megbízhatóságát és hozzáférhetőségét, különösen, ha az a mi irányításunkon kívül álló körülményektől függ.
A fent leírtak ellenére, többek között idegenek jogosulatlan beavatkozása miatt is keletkezhetnek pontatlanságok vagy hiányosságok. Kérjük, hogy a hibákat vagy hiányosságokat jelentse a haircontrast.hu@gmail.com e-mail címen, és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.
5.2 Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk
Eltérő megjelölés hiányában a webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:63–6:64. § szakaszainak értelmében nem minősülnek ajánlattételnek, hanem csak a Magyarországon általunk terjesztett termékek és szolgáltatások felsorolását jelentik. A termékeladásokra a felek között létrejövő külön szerződések vonatkoznak, amelyeknek minden részletre kiterjedő megállapodást kell tartalmazniuk.
5.3 Tanácsok és diagnosztikai eszközök
A webhelyen esetlegesen elérhető tanácsok és diagnosztikai eszközök egyszerű szimulációk, aminek szakértő fodrászati tanácsadás a célja.
A rendelkezésre bocsátott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi diagnózist, a klinikai konzultációt vagy az egészségügyi ellátást.
Javasoljuk, hogy további felvilágosításért forduljon orvosához, vagy írjon nekünk a haircontrast.hu@gmail.com e-mail címre!
5.4 Hiperhivatkozások
A webhelyen található hiperhivatkozások idegenek által közzétett webhelyekre irányíthatják át Önt; mely idegen webhelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Ennek megfelelően, illetve tekintettel arra, hogy a webhelyen a hiperhivatkozások az internetes böngészés megkönnyítése érdekében vannak elhelyezve, kizárólag az Ön döntése és felelőssége, hogy ezeket az idegen webhelyeket felkeresi-e.
Ezenkívül, ha a webhelyre mutató hiperhivatkozásokat szeretne készíteni, engedélykérelmét küldje el nekünk a következő címre: profihaj@gmail.com

6. A WEBHELY ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
A webhelyen található tartalmakat és információkat és a Felhasználási Feltételeket módosíthatjuk annak érdekében, hogy megfeleljünk a mindenkor hatályos szabályozásnak és fejlesszük a webhely minőségét. A változtatásokat be fogjuk építeni ezekbe a Felhasználási Feltételekbe.

7. ÜZEMELTETÉS
Tárhely szolgáltató:
Cégnév: mobilx Hungary Kft
Székhely:4024 Debrecen Kossuth utca 8.
Telefon: 06 52 801 201
E-mail: cloud@mobilx.hu
Cégjegyzékszám:09-09-004726 a Hajdú-Bihar Megyei Törvényszék mint cégbíróság által jegyzett társaság
Adószám: 11550176-2-09;

8. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A részletes adatkezelési tájékoztatót itt olvashatják: https://haircontrast.hu/adatkezeles/

 

RENDELÉS MENTE

1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
2. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
3. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárolok tovább” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, „Pénztárhoz” gomb megnyomása után ellenőrizheti a kosár tartalmát. A „X – törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma.
5. Felhasználó kiválasztja a szállítás módját, majd megadja a személyes adatokat és a szállítási címet,
5.1 Házhozszállítással a Felhasználó által megadott címre.
5.2 Személyes átvétel az üzletben.
5.3 Fizetési módok:
-Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a “Személyesen átvételkor” fizetési módot.
-Előre utalás
5.4 Szállítási költség: 1500 Ft
6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szerződéstől.
7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
8. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron lévő termékek esetén:

10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).

A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte raktáron NEM lévő termékek esetén:
12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
14. Szolgáltató levélben tájékoztatja a Felhasználót, hogy a berendelte a megvásárolni kívánt a termék(ek)et. Ezzel szerződés még nem jön létre a felek között.
15. Amint beérkezett a megvásárolni kívánt termék Szolgáltatóhoz, egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (a szerződés ekkor jön létre a felek között.

16. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
A megrendelések feldolgozása központi információs szolgálat nyitvatartási idejében történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük az interneten megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad.

 

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSRÓL

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a szaküzleteinkben történő személyes, illetve a partner pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a rendelés leadására weboldalunkon keresztül került sor. Ezen jogosultság tehát nem illet meg abban az esetben, ha a szaküzletben személyesen vásároltad meg a terméket / termékeket. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a +36 20 500 2230 telefonszámon,  3529 Miskolc Lévay József utca 66. postai vagy profihaj@gmail.com e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 1. lezárt csomagolású hajápoló termékek adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, ).
 4. valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében szalonunkban személyesen  vagy futárszolgálat igénybevételével, nyitvatartási időben az Haircontrast Master Salon-ba történő visszajuttatással lehetséges.

 

JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles, amennyiben a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
 2. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 3. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 4. A jótállás megvonásával járhat amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, illetve szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy végzi és a hiba ennek következtében keletkezett. Garanciavesztéssel járhat továbbá, ha a terméken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai, látható sérülés van illetve nem rendeltetésszerű használat (a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történő használat,túlhúzás), szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék leírásában megadott paramétereket meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb nem a célnak való felhasználás, helytelen tárolás, rongálás, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, okozta a meghibásodást.
 5. Jótállás megvonásával járhat, ha a terméken található garancia címke megsérül, eltávolításra kerül.

 

BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben fogyasztóként fizetési meghagyást kezdeményezett a bepanaszolni kívánt vállalkozással szemben, annak lezárultáig békéltető testületi eljárás nem indítható. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető tárgyaláson a cég képviselőjének kötelessége megjelenni, különben fogyasztóvédelmi bírsággal sújtható. A békéltetési eljárásról bővebben itt olvashat: www.bekeltet.hu, vagy www.bekeltetes.hu.

Az elérhetőségek letölthetők PDF formátumban, vagy az oldalon az alábbiakban olvashatók.

A békéltető testületek elérhetőségei
A békéltető testületi eljárás megindítása

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g) a testület döntésére irányuló indítványt,
h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A békéltető testületek elérhetősége:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr  

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.